Maaike Slottje

Geslacht: Vrouw
Vader: Gjalt Dirks Slottje
Moeder: Berber Sytses Kamstra
Geboren: 26 Nov 1867 Oosterlittens, Baarderadeel
Beroep: hoofd gem. bewaarschool
Religie: Doopsgezind

Gezin 1

Huwelijkspartner: Fredrik Gerrit Singelsma geb. 14 OKT 1869 overl. 3 Nov 1939
Huwelijk: 2 OKT 1901 Leeuwarden