Johannes Cesar Oversteegen

Geslacht: Man
Vader: Pieter Wilhelm Oversteegen
Moeder: Johanna Wilhelmina Kist de Ruijter
Geboren: 13 Nov 1900 Amsterdam
Overleden: 23 Nov 1994 Eindhoven
Religie: geen
Beroep: journalist, koopman, metaalbewerker
Aantekeningen: Velsen/ Santpoort/ Best. Borstelmaker, koopman. Voormalig anarchist en anti-militarist. Dienstweigeraar. In november 1920 veroordeeld tot 4 maanden en 5 jaar ontzegging. Internationale koerier. Voorman van revolutionaire blad de Moker. Bewoner van communistische nederzetting De Ploeg. Leeft daar in concubinaat met Antje Blokker. Lijst revolutionairen (1925). Vooraanstaand lid Vrije Jeugd Verbond. Verbleef Maart 1925 in de communistische v. Galenstichting te Best. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1925. Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. C.P.H. (1931). Bestuur I.R.H. (1931). Verbleef op De Ploeg te Best. Voormalig anarchist. N.S.B. propagandist. Door N.S.N.A.P.-Kruyt gebruikt in de strijd tegen de N.S.B. Broer George is communistisch raadslid Haarlem. Spreekt voor N.S.B. (1933). Hoofd van N.S.W.O. (1933). Geroyeerd als lid N.S.B. (1934). Leider van Nationaal Socialistisch Arbeidsfront. Lid van Nederlands Volksfront.
Plaats Best
Aankomstdatum 1925-01-28 Aankomstplaats Velsen
Vertrekdatum 1927-10-19 Vertrekplaats Eindhoven
Interview dd. 16 jan 1983 in SVAG 18: Religieus anarchisme in Nederland tussen 1918 en 1940.
Joop Oversteegen werd in 1900 geboren in Amsterdam. Zijn vader was borstelmaker van beroep, maar vanwege de ongezonde omstandigheden in de werkplaats wilde hij dat geen van zijn elf kinderen de borstelmakerij ingingen. Zij werden aangemoedigd zo vrij mogelijk te blijven en goed onderwijs te genieten.
"Kinderen moeten mensen worden, bezield met liefde voor waarheid en solidariteit," was een uitspraak van zijn moeder. Hij kwam uit een vrij socialistisch milieu. Dat staat ongeveer gelijk aan het anarchisme. Vrije socialisten verenigen zich niet in politieke partijen. Iedere dictatuur, ook die van het proletariaat vindt men uit den boze. Joop heeft dus ook nooit gestemd. Hij kon niet in dat systeem geloven. Want waarom zou je je die teleurstelling op de hals halen, als je kandidaat het anders gaat doen dan hij beloofd heeft?
In 1924 ging hij in Brabant wonen. In de jaren '20 sloten hij en zijn vrouw zich aan bij "Coöperatieve Productie- en Verbruikersvereniging De Ploeg", die in 1919 tussen Acht en Best op coöperatieve grondslag - gedeelde verantwoordelijkheid - een landbouwkolonie had opgericht. De eerste idealisten van De Ploeg waren bijna allemaal vegetariërs en de meesten waren dienstweigeraars. Zo ook Oversteegen, hij moest hiervoor tien maanden in de gevangenis zitten.
Joop Oversteegen was een dichter.
Van de gedichten die hij schreef tussen 1920 en 1945 is jammer genoeg nooit iets in druk verschenen. Tijdens de oorlog raakte zijn werk grotendeels verloren.
Dichtbundels van na 1945 zijn o.a.:
Late Haver (1962)
Verscheidenheid (1965)
Naar Morgen (1965)
Keuze uit zijn gedichten (1973)
Iets van alles (1975)
Transparant Appèl (1981)
De grote verdienste van Joop Oversteegen voor de poëzie in Eindhoven ligt in zijn initiatief tot het oprichten van Opwenteling, een collectief van dichters. Hij bracht verschillende poëten bijeen en gaf hun werk uit. Hij bepaalde de samenstelling van de bundels. Zijn doel was dichttalenten een podium te geven waarop zij zich konden presenteren aan lezers en recensenten.
Coöperatieve Vereniging Opwenteling bestaat nog steeds, wordt gedreven door vrijwilligers en kent geen winstoogmerk.
Opwenteling
een woord in tijd
evolutie duur
in geen woordenboek
opgenomen
maar levend leven
groei
protest tegen
stilstand verstarring
dogma's konservatisme
gelovend subtiel
de streving
in ons mens-worden
waarin wij
doen vallen de muren
die ons scheiden
van allen

Gezin 1

Huwelijkspartner: Antje Blokker geb. 8 MRT 1903 overl. 21 Nov 1992
Huwelijk: 23 OKT 1923
Kinderen:
  Allard George Blokker Male geb. 27 Apr 1925
  Menno Blokker Male geb. 22 Dec 1926