Jannigje Boorsma

Geslacht: Vrouw
Vader: Reinder Boorsma
Moeder: Oedske de Vries
Geboren: 15 Apr 1897 Wartena, Idaarderadeel

Gezin 1

Huwelijkspartner: Frits Carel de Vries geb. 9 Sept 1890 overl. 10 MRT 1978
Huwelijk: 10 MEI 1917 Idaarderadeel