Frits Carel de Vries

Geslacht: Man
Vader: Jan de Vries
Moeder: Elisabeth Neu
Geboren: 9 Sept 1890 Wormerveer
Overleden: 10 MRT 1978 Zaandam
Religie: Ned. Hervormd
Beroep: predikant te oosterland, Weidum, Ureterp, Oenkerk, Franeker, oostzaan en Wormer.

Gezin 1

Huwelijkspartner: Jannigje Boorsma geb. 15 Apr 1897
Huwelijk: 10 MEI 1917 Idaarderadeel