Pieter Glas

Geslacht: Man
Vader: Simon Glas
Moeder: Trijntje Pijper
Geboren: 8 Sept 1883 Hoogwoud
Aantekeningen: "Zodra we onze akte hebben en vrij man zijn, gaan we vegetarisch leven"" Deze afspraak maakte dr. P. Glas met zijn vriend Cor Bruyn, toen zij beiden nog kwekelingen waren op de Rijkskweekschool in Haarlem en zij in de hun van Rijkswege toegewezen kosthuizen waren gebonden aan de voeding welke zij daar kregen. Op 1 mei van het jaar 1903 was het zover en zo heeft de 70-jarige dr Glas, die thans als predikant-voorganger van de Nederlandse Protestantenbond werkzaam is in den Haag, in de laatste Meimaand de dag kunnen herdenken waarop hij vijftig jaar geleden overging tot het vegetarisme.
""Het is helemaal niet belangrijk en u moet er niet veel over schrijven"", zegt hij, als wij bij hem op bezoek zijn om naar aanleiding van dit feit een kort vraaggesprek met hem te hebben. Daarom vragen wij heb maar, wat hem in die jarenrondom de eeuwwisseling bewoog om de vegetarische leefwijze te kiezen. En dan krijgen wij het verhaal hoe hij samen met zijn vriend, Cor Bruyn, die later bekend zou worden als schrijver van kinderboeken en romans, lid was van een door de Haarlemse kwekelingen opgerichte geheelonthoudersvereniging en hoe zij onder de indruk kwamen van enkele lezingen over het vegetarisme, welke Daniel de Clercq voor de leden van deze vereniging kwam houden. Zij werden vooral gegrepen door de ethische zijde van het vegetarisme en het resultaat was, dat zij met elkaar de afspraak maakten waarmee wij dit artikel hebben geopend.
Van 1903-1905 werkt de jonge onderwijzer Glas in Hilversum en in laatstgenoemd jaar verkrijgt hij de hoofdakte. Inmiddels echter was in hem het plan gerijpt op theologie te studeren. Daartoe diende hij eerst de talen Grieks en Latijn te gaan leren en hij doet dit door middel van een twee-jarige cursus in Den Haag. Als gouveneur bij een familie met enkele kinderen voorziet hij gedurende die tijd in zijn levensonderhoud.
In 1907 gaat hij als student naar Leiden en op aandringen van de toenmalige secretaris van de Nederlandsche Vegetariersbond, mr Meyroos, die later als burgemeester van Batavia bekendheid zou krijgen, laat hij zich inschrijven als lid van onze bond.
""In die jaren was er in Leiden, in de Breestraat, een vegetarisch restaurant waar men voor een lage prijs een goede maaltijd kon krijgen"", vertelde dr. Glas, ""en vooral tegen het einde van de maand kon men daar ook vele niet-vegetarische studenten aantreffen, omdat het er zo lekker goedkoop was. Later is dat restaurant helaas verdwenen en toen heeft het wel wat moeite gekost eer ik een vegetarisch-levend gezin had gevonden, waar ik dagelijks een warme maaltijd kon gebruiken"".
In 1914 doet hij zijn doctoraal examen, kort daarna treedt hij in het huwelijk en dan volgt op 4 oktober van dat jaar zijn intrede als predikant in Oudeschild op Texel. Daarna volgen benoemingen in Kwadijk in Noord-Holland (1917), Boskoop (1920), Scheemda (1932), en Westerbroek in Groningen (1946). In 1920 promoveert hij op een proefschrift over Heinrich Lhotzky tot Doctor in de Godgeleerdheid en in 1936 gaat hij, naast zijn ambt als predikant, dat van leraar in de Hebreeuwsche taal vervullen aan het gymnasium in Winschoten. Als hij in 1948 zijn emiraat verkrijgt, is deze werkzame figuur nog lang niet toe aan een leven van stil zitten en in 1949 aanvaardt hij de benoeming van predikant-voorganger bij de Nederlandse Protestantenbond. Behalve met zijn regelmatige spreekbeurten, ziet hij zijn dagen gevuld met huis- en ziekenbezoek, het houden van spreekuren en het schrijven van artikelen.
""Het uitdragen van het Christendom heb ik altijd als mijn eerste taak beschouwd"", zegt dr Glas. ""Dat is de reden waarom ik nooit een strijdvaardig vegetarier en geheelonthouder ben geweest. Ik was al deze jaren ook lid van de Nederlandse Vereniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende Dranken en van de Internationale Orde van Goede Tempelieren, doch ik heb maar heel zelden actief deelgenomen aan het werk van deze verenigingen. Maar wel heb ik dikwijls kunnen constateren hoeveel invloed er kan uitgaan van het voorbeeld dat men met zijn levenshouding aan anderen geeft".
Kees Tom in Vegetarische Bode aug/sept 1953

Gezin 1

Huwelijkspartner: Maria Johanna Houtsma geb. 29 Aug 1886
Huwelijk: 17 Sept 1914 Den Haag