Jan Gorter

Geslacht: Man
Vader: Pieter Gorter
Moeder: Grietje de Haas
Geboren: 4 Okt 1890 Jisp
Beroep: timmerman
Aantekeningen: HMG 3788
vonnis 11 jan 1918 raadsman J.Ch.P. Korte
dat hij te Alkmaar op den 15den September 1917 opzettelijk heeft nagelaten te voldoen aan een herhaalden last van zijn meerdere in rang een landstorm korporaal A. Maassen, dienstdoend fourier, die hem, beklaagde, in opdracht van zijn compagniecommandant, gelastte de militaire kleeding te trekken en zulks uitdrukkelijk heeft geweigerd door te antwoorden: "Ik beschouw mij als mensch en wensch geen moordenaar te worden" en "ik wil dit niet aantrekken", althans woorden van gelijke weigerende strekking.

Gezin 1

Huwelijkspartner: Maartje Ossebaar geb. 8 Mrt 1896
Huwelijk: 10 Dec 1921 Wormerveer