Theodora Alida van Eck

Geslacht: Vrouw
Vader: Hubert Johannes van Eck
Moeder: Rosalia Maria Koster
Geboren: 26 Feb 1865 Axel
Overleden: 13 Jan 1944 Leiden
Aantekeningen: Eveneens betrokken bij de Protestantenbond was Daatje van Eck. Dit blijkt uit de advertenties die al vanaf 1896 verschenen in het Leidsch Dagblad, met als kop: ‘Wat Vrijzinnige Protestanten gelooven’ en daaronder de mededeling dat hierover gratis boeken geleend konden worden bij onder anderen mej. T.A. van Eck. Haar adres was huize Pomona dat tot 1920 was gelegen in Oegstgeest maar daarna door een grenswijziging bij Leiden kwam. Het boeken uitlenen maakte haar tot bibliothecaresse en zij werd als ‘post-propagandiste’ betiteld. Daatje van Eck deed dit werk voor de NPB ruim veertig jaar.46 Het werd na Daatjes overlijden in 1944 gememoreerd door Emilie Knappert in haar ‘In Memoriam’ in het Leidsch Jaarboekje (1945). Knappert had deze activiteit opgezet. Samen waren ze weer geïnspireerd door professor H. Oort, de man van de ‘Moderne Richting’ in het protestantisme, die zich onder andere sterk maakte voor het godsdienstonderwijs. Daatje droeg hieraan bij door voorzitter te worden van een zondagsschooltje van de Protestantenbond, voor leerlingen vanaf zeven jaar. Vooral deze ‘geloofsactiviteiten’ werden door Knappert gememoreerd, al was Daatje daarnaast nog bijzonder actief in de ‘neutrale’ vredesbeweging, in het bijzonder in de bond ‘Vrede door Recht’, waar we nog op terugkomen.
AGNES VAN STEEN
‘De gehuwde vrouw moet maatschappelijk voelen’
DE TENTOONSTELLING ‘DE VROUW 1813-1913’ EN HET MAATSCHAPPELIJK WERK VAN LEIDSE VROUWEN
JAARBOEK DIRK VAN ECK 2013