Bregtje Jans Nijp

Geslacht: Vrouw
Vader: Jan Christoffels Nijp
Moeder: Grietje Wiebes IJnia
Geboren: 29 Juli 1825 Blija
Overleden: 26 MEI 1907 Berlikum, Menaldumadeel

Gezin 1

Huwelijkspartner: Andries Sytses van Buuren geb. 19 Jan 1825 overl. 7 Feb 1905
Huwelijk: 19 MEI 1892 Menaldumadeel