Cornelis Hille Ris Lambers

Geslacht: Man
Vader: Jan Adriaan Pieter Ris Lambers
Moeder: Maartje Hille
Geboren: 10 Nov 1865 Maassluis
Overleden: 21 Feb 1958 De Bilt
Beroep: predikant
Aantekeningen: HILLE RIS LAMBERS, CORNELIS,
* Maassluis 10 nov. 1865, t Bilthoven 21 febr. 1958. Zn. van Jan Adriaan Pieter Ris Lambers, pred., en Maart je Hille. Stud. theol. Utrecht 1881; dr. theol. 1890. Herv. pred. Oostvoorne 1890, Venhuizen 1894, Haaks-
bergen 1899, Jorwerd 1907, Lith 1927-1937 (emer.). Hij huwde 23 apr. 1890 te Barneveld met Johanna Wilhelmina Antonia Versteeg (1866-1946).
H. R. L. promoveerde bij H. G. Kleyn op een dissertatie over de kerkhervorming op de Veluwe. Hij putte zijn stof uit archieven van Arnhem, Harderwijk en andere Gelderse steden en uit het buitenland. De recensent van TT, L. A. van Langeraad, achtte haar in vele opzichten een modelboek.
H. R. L. was een krachtig pionier en een stuwende kracht in de vrijz. prot. beweging. In 1897 richtte hij met B. D. Eerdmans en C. J. Niemeyer de Evang. Unie op, die later zou uitgroeien tot de Vereniging van Vrijz. Hervormden in Nederland. Te Haaksbergen deed hij een poging om in zijn provincie modernen en evangelischen als vrijz. hervormden samen te brengen in één organisatie om een dam op te werpen tegen de wassende vloed der orthodoxie". Resultaat was de stichting van een Vereniging van Vrijz. Hervormden in Twente (in apr. 1906), die spoedig uitgroeide tot de Provinciale Vereniging in Overijssel.
H. R. L. was mederedacteur van het in 1908 opgerichte Weekblad voor de Vrijzinnig Hervormden, redacteur van De Protestant (orgaan van de Evang. Maatschappij, waarvan hij ook hoofdbestuurder was) en mederedacteur van De Hervorming (orgaan van de Ned. Protestanten Bond). Na zijn vestiging als emeritus te Bilthoven richtte hij ook daar een afdeling van de V.V.H. op.
Algemene bekendheid kreeg hij als voorzitter van de vereniging Aanpakken", die na de eerste wereldoorlog de stoot gaf tot verbetering van de predikantstraktementen. Zijn sociale bewogenheid sprak ook uit het feit, dat hij te Jorwerd een comité oprichtte tot hulpverlening aan Hongaarse kinderen, die na de eerste wereldoorlog in Ned. gezinnen werden ondergebracht.
H. R. L. behoorde tot de weinige predikanten, die openlijk durfden te getuigen van de waarde en de waarheid, die het spiritisme voor hen inhield.
Geschr.: De kerkhervorming op de Veluwe 1523- 1578. Bijdragen tot de geschiedenis van het protestantisme in Noord-Nederland, Barneveld 1890 (diss.). - Heeft de orthodoxie recht op de handhaving der belijdenis aan te dringen? (z.p.) [1897] (uitg. Evang. Unie). - Hoe moeten wij denken over het spiritisme? 's-Grav. 1898. - De ascese en hare waarde voor leven en maatschappij, Amst. 1903. Bijdrage tot de kennis der hervorming in Gelderland en in een deel van de tegenwoordige provincie Limburg omstreeks 1565. In: ANedK, IV (1893), 171-185. - De wijzen uit het oosten. Brahmanisme. Boeddhisme. Chineesche philosophie. Mazdeïsme, Amst. 1903 (De groote denkers der eeuwen. Algemeene Bibliotheek van wijsbegeerte, VII); nieuwe uitg., Amst. 1915.
Lit.: J. H. Sikemeier, Elise van Calcar-Schiotling, Haarlem 1921. 447, 737. - K. A. Beversluis, Onze oudstrijders: C. H. R. L. In: Kerk en wereld, 25 apr. 1958. - Dez., Een halve eeuw strijd en opbouw. Assen 1953, 53, 57, 60.
F. L. VAN T HOOFT
Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme

Gezin 1

Huwelijkspartner: Johanna Wilhelmina Antonia Versteeg geb. 17 Dec 1866 overl. 12 Apr 1946
Huwelijk: 23 Apr 1890 Barneveld
Kinderen:
  Anna Petronella Hille Ris Lambers Male geb. 27 MRT 1900
  Helena Wilhelmina Antonia Hille Ris Lambers Male geb. 18 MEI 1898 overl. 28 MRT 1991
  Jan Adriaan Peter Hille Ris Lambers Male geb. 15 Juni 1892 overl. 23 Aug 1961
  Jacobus Johannes Hille Ris Lambers Male geb. 23 Juni 1894
  Marius Hille Ris Lambers Male geb. 1896 overl. 28 Dec 1985
  Anna Hille Ris Lambers Male geb. 1896 overl. 12 OKT 1942
  Johanna Wilhelmina Antonia Hille Ris Lambers Male geb. 7 Juni 1901
  Hendrik Ludwijn Hille Ris Lambers Male geb. 1904 overl. 16 Jan 1990
  Dick Hille Ris Lambers Male geb. 1910 overl. 8 Apr 1984