Juriaan Maarse

Geslacht: Man
Vader: Jan Maarse
Moeder: Catharina de Wit
Geboren: 5 Feb 1886 Schellinkhout
Overleden: 20 MEI 1969
Beroep: vruchtenkweker
Aantekeningen: 1171 Familie Maarse, fruitkwekers, Schellinkhout
Datering: 1900-1971 Omvang: 0,62 m
Plaats: Schellinkhout Huidige gemeente: Venhuizen
1 Ingekomen stukken
2 Ingekomen en afschriften van verzonden brieven
3 Ingekomen brieven van de Nederlandse Heide Maatschappij
Kopieboeken van verbonden brieven
6 Staatboek van geleverd fruit
Aanvoerstaten bij de veiling 'Op Hoop van Zegen' te Blokker
10 Vrachtbrieven
11 Stukken betreffende door de familie Maarse gekweekte rassen
12 Staten van plukcijfers van plukkers/-sters
13 Ontwerp van een 2-persoons-schoffel
14 Nota's
15 Fotokopieën van ingezonden stukken, onder andere van Jurriaan Maarse, inzake anti-militarisme
16 Afleveringen van 'De vrijdenker': weekblad van de vrijdenkersvereniging 'De Dageraad', 27e jrg. (1950), nrs. 21-52
17 Fotokopieën van krantenartikelen betreffende de familie Maarse, 1919, 1970 en 1971 en krantenartikelen, 1941-1957
18 Niet gebruikt nota-bloc
19 Stukken betreffende "vegetarisme"
20 Omzetstaten en afrekeningen met het Gemeentelijk Veilinggebouw voor Land- en Tuinbouwprodukten te Amsterdam
21 Uitnodiging voor een Algemene Vergadering van de Veilingvereniging 'Op Hoop van Zegen' te Blokker op 9 maart 1944
22 Stukken betreffende de Coöperatieve Land- en Tuinbouwvereniging, 'Energie' te Wijdenes
23 Aantekenschriften betreffende bespuitingen
24 Stukken betreffende de rode bes "B 21" (Rode Rebel)
25 Uitstapjes met de HIJSM: Het Gooi en Baarn en Den Haag en Scheveningen
26 Rust roest: bemesting veldvruchten-, groente- en ooftteelt door H.W. Roes. 7e druk. Eindhoven
27 'De Fruitteelt': weekblad van de Nederlandse Fruittelers Organisatie, 47e jrg., no. 36 dd. 14-9-1957
28 Rassenlijst voor de fruitteelt in Noord-Holland, samengesteld door een commissie uit de afdeling "West-Friesland" der Nederlandse Pomologische Vereniging, herzien juli 1940
29 Berichtenblad van de Kring Noord-Holland van de Nederlandse Fruittelers Organisatie, 13e jrg., no. 8 dd. augustus 1957
30 Adreslabels van de fruitgaarde "Arbeid" te Schellinkhout en beschrijving van de rode bes "Maarse's Prominent"
31 Aantekeningen betreffende het kruisen van bessen
32 Ingekomen nota's
33 Wekelijkse veilingstaten van Op Hoop van Zegen
34 Correspondentie met Baumschulen Christian Fey te Meckenheim
35 Documentatiemateriaal betreffende de Internationale Vereniging Bellamy
36 Rapport 'Onderzoek naar de kostprijzen van kleinfruit in de belangrijkste teeltcentra: prijspeil 1957' (L.E.I
37 Programmaboekje van de excursie op 21 en 22 september 1934 naar Amsterdam en West-Friesland van de Nederlandsche Pomologische Vereniging
38 Oefenschriften 'Taal en stellen' van Jurriaan Maarse
39 Aantekeningen 'Fruitteelt' en 'Ziekten en beschadigingen' van Jan Maarse
40 Taalschriften van Jurriaan Maarse
41 Aantekeningen betreffende de lessen van de tuinbouwcursus te Hoorn
42 Aantekeningen van lessen van K. Ruyterman te Hauwert
43 Aantekeningen van lessen 'Grondbewerking' en 'Zuivelbereiding' van een landbouwcursus te Oosterleek
44 Correspondentie met de Firma E.R. de Wilde te Huizen, later te Bussum
45 Ingekomen nota's
46 Wekelijkse veilingstaten van Op Hoop van Zegen
47 Stukken betreffende de resultaten van rassenproeven met bessen
Stukken betreffende Maarse's Prominent
50 Stukken betreffende Jhr. van Tets

Gezin 1

Huwelijkspartner: Clara Best geb. 28 MRT 1892 overl. 27 MRT 1958
Huwelijk: 26 Nov 1914 Schellinkhout