Ridzert Atzes Spoor

Geslacht: Man
Vader: Atze Fokkes Spoor
Moeder: Baukje Boorsma
Geboren: 14 Juli 1893 Hardegarijp, Tietjerksteradeel
Overleden: 31 Jan 1974 Oenkerk

Gezin 1

Huwelijkspartner: Sjieuwke Visser overl. 9 Juni 1979