Pieter Tjeertes

Geslacht: Man
Vader: Pieter Tjeertes
Moeder: Baukje van Minnen
Geboren: 14 Dec 1897 Haarlem
Beroep: fabrieksarbeider
Aantekeningen: HMG 3843 vonnis 10 juli 1918
dat hij te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage op den 5den October 1917 opzettelijk heeft nagelaten te voldoen aan den herhaalden order van zijn meerdere in rang den 2den Luitenant der Infanterie M.R. de Bruijne, die bij het uitgeven van het middageten, beklaagde, die naar voren was gedrongen, gelastte achteraan te gaan stsaan.

Gezin 1

Huwelijkspartner: Trijntje de Vries geb. 11 Aug 1901
Huwelijk: 28 Sept 1921 Haarlem