Douwe van Straten

Geslacht: Man
Vader: Laas van Straten
Moeder: Antje de Vries
Geboren: 20 MRT 1900 Kimswerd, Wonseradeel
Beroep: landarbeider
Aantekeningen: Kimswerd (Wonseradeel). Landbouwer. Communist. Dienstweigeraar. In juli 1920 veroordeeld tot 10 maanden en 5 jaar ontzegging. Secretaris-penningmeester Federatie Leeuwarden I.A.M.V. Lijst revolutionairen (1925). Ondertekent Dienstweigeringsmanifest Mobiliseren 1927. Lijst links-extremistische personen (1939).

Gezin 1

Huwelijkspartner: Tjittje van Straten geb. 1903
Huwelijk: 11 MRT 1933 Wonseradeel