Antje Tilma

Geslacht: Vrouw
Vader: Jan Sybrens Tilma
Moeder: Ybeltje Jans Kooistra
Geboren: 14 OKT 1856 Warga, gem. Idaarderadeel

Gezin 1

Huwelijkspartner: Reinder Wouters Schuurmans geb. 21 MEI 1861
Huwelijk: 4 MEI 1882 Idaarderadeel
Kinderen:
  Minke Schuurmans Female geb. 20 Dec 1889