Antonie Waterman

Geslacht: Man
Vader: Jan Waterman
Moeder: Trijntje Beekma
Geboren: 21 Aug 1896 Hoorn
Religie: geen
Beroep: timmerman, kistenmaker
Aantekeningen: krijgsraad Arnhem 30 november 1917, uitspraak 11 januari 1918 no. 50
Antonie Waterman, geb te Hoorn op 21 augustus 1896, laatst gewoond te Hoorn
vader Jan Waterman, moeder Trijntje Beekma
milicien-soldaat bij 2 - III - 10 R.I. Te Haarlem
1 - heeft op 14 september 1917, deel uitmakende van de Hoofdwacht zijn post verlaten voor de aflossing, toen de wachtcommandant hem in het wachtlokaal, alwaar hij op de brits lag, gelastte op te staan en naar zijn post te gaan, opzettelijk nagelaten heeft te gehoorzamen.
2 - op 18 sept 1917 heeft nagelaten om de order om zijn uitrusting om te hangen te gehoorzamen
zes maanden mil gevangenisstraf, in mindering vanaf 15 september 1917 en 5 jaar ontzegging
krijgsraad Arnhem 5 april 1917, uitgesproken 11 mei 1917 no. 1285
heeft te kamp Vlasakkers op 22 jan 1917, nadat hij op het compagniesbureau was geroepen teneinde te worden onderhouden over een ongeoorloofde verwijdering van zijn korps en de eerste luitenant hem gelastte in de houding te gaan staan, uitdrukkelijk heeft geweigerd die order te gehoorzamen, zeggende:
Dat doe ik niet
3 oktober 1916 ingelijfd als dienstplichtige van de lichting 1916, voor de gem Hoorn onder nummer 96
drie maanden gevangenisstraf, in mindering vanaf 22 januari 1917

Gezin 1

Huwelijkspartner: Maartje Koster geb. 1898
Huwelijk: 24 Dec 1925 Hoorn