Cornelis Kriller

Geslacht: Man
Vader: Cornelis Kriller
Moeder: Grietje Steeman
Geboren: 26 Nov 1877 Schoorl
Overleden: 21 Juli 1939 Schoorl
Beroep: schilder, pensionhouder
Aantekeningen: Schoorl. Schilder en aannemer/ pensionhouder. Anti-militaristisch propagandist (1921). Vrij socialist. Dienstweigeraar. Spreker. Lid en secretaris (tot 1926) van de afdeling Bergen der I.A.M.V. Steuncommissie voor dienstweigeraars (1932). Lijst links-extremistische personen (1939).
Jos Giesen p. 137 - 138:
C. Kriller, die gelijk wij vroeger vermeldden, reeds in 1906 weigerde, 9 maanden in de gevangenis doorbracht, en dientengevolge zelfs een lichaamsgebrek opliep, eindigde een rede tot de arbeiders, (reeds voor den wereldoorlog): "Indien wij arbeiders het moorddadige militaristische stelsel willen doen verdwijnen, dan moeten wij dat zeld doen. Wij moeten niet wachten, totdat dat gebeurt van boven af. Want het kapitalisme met zijn schare van ambtenaren, die hun geweten hebben verkocht voor een hoog tractement en een gemakkelijk leven, zal zijn despotisme zoolang handhaven, totdat de arbeiders hun de gelegenheid tot overheerschen ontnemen. Wij arbeides kunnen alles indien wij slechts willen. Toen een van onze tegenstanders mij smalend vroeg, wat ik nu gewonnen heb, nu ik, lichamelijk verminkt, uit den dienst ben ontslagen, heb ik geantwoordt:
Ik heb de achting voor mijzelf bewaard, en ik heb aan het volk getoond, en andere dienstweigeraars met mij: dat de wil van 1 arbeider sterker is, dan de macht van de kapitalisten".

Gezin 1

Huwelijkspartner: Elisabeth Maria Rosbach geb. 29 OKT 1872