Hubert Philippus de Kanter

Geslacht: Man
Vader: Hubert Philippus de Kanter
Moeder: Joanna Alida van Andel
Geboren: 19 Juli 1844 Brielle
Overleden: 14 Juli 1906 Haarlem
Religie: Ned. Hervormd
Beroep: procureur
Aantekeningen: Liberaal Tweede Kamerlid, zoon van een predikant uit Brielle en zwager van J.D. Veegens, van wie hij tevens compagnon was in een advocatenpraktijk in Brielle. Vestigde zich later in Haarlem als directeur van een verzekeringsmaatschappij. Werd in 1891 gekozen in het district Bergum (Tietjerksteradeel) en behoorde tot de progressieve vleugel van de liberalen die voor verregaande kiesrechtuitbreiding was. Dolf in 1897 en 1901 bij de verkiezingen het onderspit tegen de opkomende antirevolutionairen en sociaaldemocraten.
4.
Hoofdfuncties/beroepen (4/12)
-
advocaat en procureur te Haarlem, vanaf november 1890
-
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 15 september 1891 tot 20 maart 1894 (voor het kiesdistrict Bergum)
-
lid Tweede Kamer der Staten-Generaal, van 16 mei 1894 tot 21 september 1897 (voor het kiesdistrict Bergum)
-
lid Provinciale Staten van Noord-Holland, van 6 juli 1898 tot 14 juli 1906 (voor het kiesdistrict Haarlem)

Gezin 1

Huwelijkspartner: Romelia Rutgers van der Loeff geb. 23 MRT 1854 overl. 3 Jan 1934
Huwelijk: 27 MEI 1874 Leiden
Kinderen:
  Hubert Philippus de Kanter Male geb. 17 Juni 1881
  Romelia Ellegonda Duranda de Kanter Male geb. 15 Sept 1886 overl. 2 Nov 1964