Matthieu André van der Bank

Geslacht: Man
Vader: Guillaume van der Bank
Moeder: Johanna Maria Muijden
Geboren: 14 Juni 1791 Dordrecht
Overleden: 28 Nov 1862 Utrecht
Beroep: predikant
Aantekeningen: BANK (Matthieu André van der) (Matthys Andries), zoon van Ds. G. van der Bank, waalsch pred. en Johanna Maria Muiden, geb. 14 Juni, ged. te Dordrecht 19 Juni 1791, gest. te Utrecht 28 Nov. 1862. Hij huwde te Zutfen 1 Juni 1815 Elisabeth Catharina Maria Theben Tervile, geb. Zutfen 19 Dec. 1789, overl. Utrecht 28 Jan. 1851. Hij studeerde in de theologie aan de hoogeschool te Leiden, werd in 1813 candidaat tot den H. dienst, in 1815 predikant bij de Ned. Herv. gemeente te Ravenstein, in 1818 te Eindhoven, in 1820 bij de Waalsch Herv. gemeente te Vlissingen, in 1823 te Luik en in 1827 te Utrecht, waar hij overleed. Hij schreef onderscheidene theologische werken in het fransch, genoemd in den Cat. de l' Eglise Wallonne à Leyde 2e suppl., 57.
van Dalen
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW) Deel 1

Gezin 1

Huwelijkspartner: Elisabeth Catharina Maria Theben Terville geb. 19 Dec 1789 overl. 28 Jan 1851
Huwelijk: 1 Juni 1815 Zutphen
Kinderen:
  Johanna Maria van der Bank Male geb. 16 Juli 1816
  Willem van der Bank Male geb. 16 Juli 1816
  Cornelia van der Bank Male geb. 21 Aug 1817
  Marie Isabelle Françoise van der Bank Male geb. 10 Feb 1819 overl. 26 Sept 1882