George Everhard Windemuller

Geslacht: Man
Vader: Everhard Herman Windemuller
Moeder: Angenietje Schotanus
Geboren: 26 Nov 1879 Middelburg
Overleden: 10 Juli 1950 Epe
Aantekeningen: George Everhard Windemuller werd geboren op 26 november 1879 te Middelburg. In 1906 studeerde hij af voor arts en vestigde zich in Apeldoorn. In 1910 werd hij huisarts te Oene en in 1914 vestigde hij zich in Vaassen als arts in de oude dokterswoning aan de Dorpsstraat 89. Hij was gehuwd met Adwina S. W. F. Schenau. Zij was op 16 maart 1874 geboren te Batavia op Nederlands-Indië en hadden samen één dochter genaamd Ada die op 15 april 1913 was geboren.
Dokter G. E. Windemuller was een zeer geliefde huisarts en als dorpsdokter voor die tijd erg deskundig en vooruitstrevend. Zijn patiënten kwamen altijd op de eerste plaats. Hij behandelde de mensen zonder arrogantie of afstandelijkheid en probeerde hen altijd met simpele bewoordingen in te lichten over hetgeen ze mankeerden. Hij was zeer menslievend in woord en daad. Buiten zijn gewone dagelijkse werk in zijn dokterspraktijk deed hij op allerlei ander gebied zoveel meer. Hij hield vaak lezingen over hygiëne. voedings- en gezondheidsleer. Hij gaf cursussen voor kraamvrouwen en voor eerste hulp bij ongelukken (EHBO). Hij was een groot bestrijder van drankmisbruik. En was actief voor de kruisvereniging en het Rode Kruis.
In Vaassen was hij één der eersten die in het bezit was van een automobiel. Hij nam rijexamens af voor autobestuurders ouder dan 17 jaar. In de twintiger jaren van de vorige eeuw ging dat heel anders dan nu. Je moest zelf over een auto beschikken. Je haalde de dokter bij zijn woning op. reed hem naar een patiënt en na het patiëntenbezoek werd de dokter door de bestuurder in spe weer thuisgebracht. Als het rijden en besturen van de auto goed was verlopen. was je geslaagd voor alle rijbewijzen van A tot Z. Nu zouden we zeggen van A tot en met E.
Zijn zuster Nanni Windemuller had een boekwinkel in Vaassen. In het laatste oorlogsjaar 1944 nam hij op 65 jarige leeftijd afscheid als huisarts. Dokter Stevens volgde hem op en in 1956 waren de bekende dokter Duit en zijn vrouw de opvolgers van dokter. Stevens.
G. E. Windemuller woonde na zijn pensionering in het oostelijke bouwhuis van het kasteel de Cannenburch waarin nu het restaurant is gevestigd. Van 1946 tot 1949 vertegenwoordigde hij Vaassen als lid van de Gemeenteraad. Hij overleed op 11 juli 1950 na een welbesteed leven. Hij heeft 36 jaar in Vaassen gewoond. Zijn begrafenis vond plaats in Amsterdam. Naar deze bijzondere dorpsdokter is een straat genoemd.
vaassenhistorie.nl

Gezin 1

Huwelijkspartner: Ada Hendrina Wilhelmina Schenau geb. 16 MRT 1874
Huwelijk: 1 MRT 1910 Nijmegen
Kinderen:
  Ada Johanna Angenietje Petra Windemuller Male geb. 15 Apr 1913 overl. 25 Juli 2007