Jelske Swart

Geslacht: Vrouw
Vader: Sjouke Gerbens Swart
Moeder: Aaltje Mullender
Geboren: 6 Juni 1915 Morra, Oostdongeradeel
Overleden: 2006
Aantekeningen: naar Canada 07-09-1948

Gezin 1

Huwelijkspartner: Jelle Feenstra geb. 22 OKT 1909 overl. 12 OKT 2002
Huwelijk:

Gezin 2

Huwelijkspartner: Folkert Smid geb. 10 Feb 1907
Huwelijk: 1938