Wilhelmina Louise Catharina Coenen

Geslacht: Vrouw
Vader: Johan Frederik Coenen
Moeder: Wilhelmina Louise Maria Amalia Cox
Geboren: 22 Juni 1885 Amsterdam
Overleden: 7 Jan 1969 Velp
Aantekeningen: Naam W.L.C. Coenen
Voornamen Wilhelmina Louise Catharina
Geslacht vrouw
Geboren 22 juni 1885, Amsterdam, Nederland
Overleden 7 januari 1969, Velp, Nederland
Nationaliteit Nederlands
Opleiding
Nederlandse letteren
Graad
doctoraat letteren en wijsbegeerte
21 mei 1920
Examentype
promotie
Instelling (opleiding)
Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte
Universiteit van Amsterdam
Proefschrift
Bijdrage tot de kennis van de maatschappel?ke verhoudingen van de zestiende-eeuwsche Doopers [UvA-catalogus]
Trefwoord
kerkgeschiedenis, dogmengeschiedenis: algemeen
wederdopers
Promotor(en)
prof. dr. H. Brugmans, Universiteit van Amsterdam
Bijdrage tot de kennis van de maatschappelijke verhoudingen van de zestiende-eeuwsche Doopers
Wilhelmina Louise Catharina Coenen
Proefschrift (L. en W.) Amsterdam G.U
245 pagina's, Van Heteren, Amsterdam, 1920