Jelle van den Dam

Geslacht: Man
Vader: Hendrik Romkes van der Dam
Moeder: Fokje Tjeerds Alberda
Geboren: 1876 Jubbega Schurega

Gezin 1

Huwelijkspartner: Japke Spiekhout geb. 1881
Huwelijk: 1 Aug 1901 Schoterland
Kinderen:
  Anke van der Dam Male geb. 3 MEI 1910
  Dina van der Dam Male geb. 4 MRT 1912
  Fokje van der Dam Male geb. 25 Sept 1901
  Jan van Dam Male geb. 5 Sept 1903
  Anne van Dam Male geb. 5 Sept 1904
  Hendrik van Dam Male geb. 15 Feb 1906
  Saakje van der Dam Male geb. 25 Feb 1908