Jacobus van Lokhorst

Geslacht: Man
Vader: Paulus van Lokhorst
Moeder: Liesabet Schaad
Geboren: 8 Juni 1844 Utrecht
Overleden: 16 Feb 1906 Den Haag
Beroep: Rijksbouwmeester
Aantekeningen: LOKHORST (Jacobus van), geb. te Utrecht 8 Juni 1844, overl. te 's Gravenhage 16 Febr. 1906, werd voor het bouwvak opgeleid en was in dienst bij verschillende architecten. Zijn naam was zoo goed, dat hij bij Koninklijk besluit van 25 Mrt. 1878 met ingang van 1 Apr. d.a.v. werd benoemd tot Rijksbouwkundige voor de gebouwen van onderwijs enz. aan het departement van Binnenlandsche Zaken, ter standplaats 's Gravenhage. Deze betrekking was toen in het leven geroepen als gevolg van de afscheiding van het departement van Waterstaat, Handel en Nijverheid van dat van Binnenlandsche Zaken.
Onder zijn toezicht en naar zijne ontwerpen zijn o.a. gebouwd: een aantal laboratoria aan de drie Rijksuniversiteiten en de Polytechnische school, waaronder het geodesie-gebouw te Delft, de Rijkstuinbouwschool en het landbouwproefstation te Wageningen, het Rijkszuivelstation te Leiden, de Rijks hoogere burgerscholen te Venlo en te Wageningen, de Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te Amsterdam, het ziekenhuis te Groningen, de klinieken voor gynaecologie, voor obstetrie en voor chirurgie te Utrecht, eindelijk van 1896 tot 1903 het Rijksarchiefgebouw te 's Gravenhage; ook ontwierp hij het gebouw van het eerste gemeentelijk gymnasium aldaar.
Hij dirigeerde de restauratie van de Statenzalen te Leeuwarden en te Groningen, de Sassepoort te Zwolle, die tevens voor Rijksarchiefgebouw werd ingericht, een deel van de abdij te Middelburg, die tevens voor Rijksarchiefgebouw en woning van den commissaris der Koningin werd ingericht, de Recollectenkerk te Maastricht, de Gevangenpoort te 's Gravenhage, de ruïnes van Teilingen en Brederode, het oude stadhuis, thans kantongerecht te Woerden, het voor krankzinnigengesticht ingericht zoogenaamde kasteel van Radboud te Medemblik en de Waterpoort te Vianen.
Hij trachtte zooveel mogelijk in nationalen stijl te bouwen. De meeste zijner gebouwen zijn eene versiering voor de omgeving.
Hij huwde H. de Quack, die hem overleefde.
Ramaer NNBW

Gezin 1

Huwelijkspartner: Hester de Quack geb. 15 Juli 1854 overl. 12 Mei 1935
Huwelijk: 13 Aug 1874 Utrecht
Kinderen:
  Jacobus Cornelis van Lokhorst Male geb. 6 Feb 1875 overl. 17 MRT 1956
  Meester Anton van Lokhorst Male geb. 1876
  Jan van Lokhorst Male geb. 1878 overl. 2 Feb 1904
  Emma Paulina van Lokhorst Male geb. 26 Aug 1891 overl. 27 MEI 1970