Pierre Joseph Henry Baudet

Geslacht: Man
Vader: Floribert Hiacinte Frederik Baudet
Moeder: Sophia Margaretha Kannegieter
Geboren: 4 Apr 1824 Zwolle
Overleden: 16 MEI 1878 Utrecht
Aantekeningen: BAUDET (Pierre Joseph Henri), zoon van F.H.F. Baudet en S.M. Kannegieter, geb. te Zwolle 4 April 1824, overl. 16 Mei 1878. Hij bezocht eerst de dorpsschool te 's Graveland, daarna aldaar de kostschool van zijn vader. Op 12-jarigen leeftijd studeerde hij voor apotheker, vervolgens voor onderwijzer, waarvoor hij in 1840 het eerste examen aflegde. Hij was als secondant te Utrecht werkzaam. Tusschen 1842 en 1845 verkreeg hij de verschillende rangen en de acten voor Engelsch, Duitsch, meetkunde en algebra, bestuurde een fransche school te Alblasserdam en vestigde zich in 1847 als privaat-docent te Utrecht. Hier werd hij in 1851 verbonden aan de Technische school, waarvan hij in 1861 tot directeur werd benoemd. In 1866 werd hij als leeraar in de wiskunde en cosmografie aan de Rijks Hoogere Burgerschool geplaatst.
Hij schreef: Regtlijnig teekenen. Gronden der axonometrie (Utrecht 1864. Met 4 gelith. uitsl. pltn.); Leven en werken van Willem Jansz. Blaeu (Utrecht 1871, m. naschrift 1872. Bekroond antwoord op een prijsvraag van het Prov. Utr. Genootschap voor kunsten en wetenschappen); Notice sur la part prise par Willem Jansz. Blaeu (1571-1638) dans la détermination des longitudes terrestres (Utrecht 1875); Notice sur les cartes en bosse du XVIe siècle (Utrecht 1875); Beschrijving van de Azorische eilanden en geschiedenis van hunne volksplanting, uit Belgisch oogpunt beschouwd (Antw. 1880. Bekroond antwoord op een prijsvraag van het Aardrijksk. genootschap te Antwerpen).
Zie: C.M. Kan, P.J.H. Baudet in Tijdschrift Aardrijkskundig genoolschap IV, 30.
Hoogeveen
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek (NNBW)

Gezin 1

Huwelijkspartner: Sophie Adèle Baudet geb. 17 Apr 1825 overl. 24 Juli 1891
Huwelijk: 3 MEI 1849 Utrecht
Kinderen:
  Henri Philippe Baudet Male geb. 4 Aug 1855 overl. 9 Aug 1912
  Pierre Louis Baudet Male geb. 1859 overl. 12 Okt 1920