Reintje Jans Hibma

Geslacht: Vrouw
Vader: Jan Jarigs Hibma
Moeder: Trijntje Arjens Donia
Geboren: 20 Sept 1831 Wijnaldum, Barradeel
Overleden: 16 Dec 1923 Kimswerd, gemeente Wonseradeel

Gezin 1

Huwelijkspartner: Tjalling Klazes Westra geb. 1 Apr 1830 overl. 27 Feb 1876
Huwelijk: 10 MEI 1859 Barradeel
Kinderen:
  Klaas Westra Female geb. 20 Aug 1860 overl. 19 Dec 1931
  Baukje Westra Female geb. 25 Jan 1864
  Hittje Westra Female geb. 7 Feb 1874 overl. 9 OKT 1943