Baaye de Jong

Geslacht: Vrouw
Vader: Pieter Jorrits de Jong
Moeder: Gerbrig Oepke de Roos
Geboren: 1862 Hijlaard, gemeente Baarderadeel

Gezin 1

Huwelijkspartner: Ate van der Meer geb. 9 Juni 1861 overl. 28 Juli 1910
Huwelijk: 7 Juni 1884 Wymbritseradeel
Kinderen:
  Jorrit Ates van der Meer Female geb. 18 Feb 1888 overl. 1 Juli 1933