Klaaske Jans de Zwart

Geslacht: Vrouw
Vader: Jan Pieters de Zwart
Moeder: Grietje Jentjes Hogerhuis
Geboren: 16 Dec 1848 Vrouwenparochie, gemeente Het Bildt

Gezin 1

Huwelijkspartner: Johannes Sytzes Sipma geb. 5 OKT 1845
Huwelijk: 3 Aug 1871 Menaldumadeel
Kinderen:
  Pieter Sipma Female geb. 26 Feb 1872 overl. 3 OKT 1961