Hittje Westra

Geslacht: Vrouw
Vader: Tjalling Klazes Westra
Moeder: Reintje Jans Hibma
Geboren: 7 Feb 1874 Kimswerd, gemeente Wonseradeel
Overleden: 9 OKT 1943 Leeuwarden
Religie: Doopsgezind

Gezin 1

Huwelijkspartner: Homme Hornstra geb. 21 Jan 1870 overl. 1 OKT 1925
Huwelijk: 1 OKT 1896 Menaldumadeel
Kinderen:
  Reintje Hornstra Female geb. 27 MRT 1900
  Pietje Hornstra Female geb. 10 Juli 1897