Catharina de Boer

Geslacht: Vrouw
Vader: Martinus Lambertus de Boer
Moeder: Geeske Deinum
Geboren: 1837 Minnertsga, gemeente Barradeel

Gezin 1

Huwelijkspartner: Theodorus Risselada geb. 14 Jan 1824 overl. 30 Aug 1891
Huwelijk: 3 Sept 1862 Menaldumadeel
Kinderen:
  Martinus Lambertus Risselada Female geb. 26 Dec 1864 overl. 26 MRT 1936