Hinke de Koe

Geslacht: Vrouw
Vader: Hylke de Koe
Moeder: Reinschje Landmeter
Geboren: 23 Apr 1881 Barradeel
Overleden: 10 Sept 1883 Sexbierum