Willemke Idsinga

Geslacht: Vrouw
Vader: Fedde Sytses Idsinga
Moeder: Sijke Baukes de Graaf
Geboren: 18 Apr 1871 Oosterlittens
Overleden: 31 OKT 1956 Beetgum
Religie: Ned. Hervormd, geen
Aantekeningen: Zij woonde in Grand Rapids, Michigan bij haar huwelijk, maar verbleef in Menaldum.

Gezin 1

Huwelijkspartner: Antoni Althuis geb. 13 Aug 1870 overl. 17 Apr 1951
Huwelijk: 1 Sept 1892 Menaldumadeel
Kinderen:
  Sytske Althuis Female geb. 30 Sept 1892 overl. 4 Apr 1944