Jannigje Sybrens Jorritsma

Geslacht: Vrouw
Vader: Sybren Wybes Jorritsma
Moeder: Dieuwke Lieuwes Kas
Geboren: 31 Jan 1831 Arum, Wonseradeel
Overleden: 12 MEI 1911 Wonseradeel

Gezin 1

Huwelijkspartner: Otte Pieters Andela geb. 22 Jan 1832 overl. 19 Feb 1895
Huwelijk: 30 Dec 1858 Wonseradeel
Kinderen:
  Sybren Andela Female geb. 2 Jan 1869 overl. 9 Jan 1953