Otte Pieters Andela

Geslacht: Man
Vader: Pieter Reins Andela
Moeder: Uilkjen Ottes Beswerda
Geboren: 22 Jan 1832 Arum, Wonseradeel
Overleden: 19 Feb 1895 Wonseradeel

Gezin 1

Huwelijkspartner: Jannigje Sybrens Jorritsma geb. 31 Jan 1831 overl. 12 MEI 1911
Huwelijk: 30 Dec 1858 Wonseradeel
Kinderen:
  Sybren Andela Male geb. 2 Jan 1869 overl. 9 Jan 1953