Johannes Nicolaas Voorhoeve

Geslacht: Man
Vader: Herman Cornelis Voorhoeve
Moeder: Sophia Katharina Hermine Linde
Geboren: 25 Aug 1873 Rotterdam
Overleden: 29 Dec 1948 Noordwijk aan Zee
Beroep: uitgever
Aantekeningen: VOORHOEVE, JOHANNES NICOLAAS, *
Rotterdam 25 aug. 1873, f Noordwijk aan Zee 29 dec. 1948. Zn. van Herman Cornelis Voorhoeve, uitgever, en Sophia Katharina Hermine Linde. Schrijver en uitgever. Hij huwde op 25 aug. 1902 te Rotterdam met zijn nicht Elizabeth van Oordt (1877-1968).
V. groeide vanaf 1876 op in 's-Gravenhage, waar zijn vader in 1874 een eigen uitgeverij had opgericht. Het adres, Dunne Bierkade 17, werd een begrip. Na zijn gymnasiumopleiding kwam de jonge V. in het bedrijf. Door de vroege dood van zijn vader (in 1901) werd hij al met 28 jaar diens opvolger in de uitgeverij (waaraan hij vervolgens zijn eigen naam gaf). Tegelijkertijd nam hij ook andere functies van zijn vader over: hoofdredacteur van het bijbelstudiemaandblad Bode des Heils in Christus (door zijn vader opgericht in 1858) en hoofdredacteur van het Geïllustreerd Weekblad Timotheüs (door zijn vader opgericht in 1895). Aanvankelijk bijgestaan door zijn oom N.A.J. Voorhoeve (1854-1922, homeopathisch arts en oprichter van de Homeopathische Vereniging), werd V. geleidelijk aan ook de opvolger van zijn vader als de onbetwiste, zij het eo ipso informele, leider van de Ned. 'Vergaderingen van Gelovigen'. Onder de meest invloedrijke 'Broeders' in zijn schaduw telden J.A. Vellekoop (Alphen aan den Rijn), J. Tiesema (Hilversum), B. van Noppen en F.W. Baksteen (Rotterdam). V. speelde een substantiële, zij het niet altijd gelukkige rol bij internationale spanningen onder de 'Broeders' (1909- 1910 Engeland, 1925 VS, 1937 Duitsland) en bezocht daartoe o.a. de VS in 1939. V. was een irenische man, die de schapen graag zoveel mogelijk bij elkaar hield. Daarbij vond hij wel eens conservatieve 'Broeders' op zijn weg, die hem als minder principieel beschouwden, bijvoorbeeld in zijn keuze voor de staatsgetrouwe "Bund freikirchlicher Christen", waarin na Hitiers verbod van de 'Vergaderingen' het grootste deel van de 'Broeders' was opgegaan. Ook zijn vrijmoedige samenwerking met andersdenkende christenen werd door meer behoudende 'Broeders' maar matig gewaardeerd.
In 1917 verscheen de door V. samen met zijn oom verzorgde herziene editie van de eerder door V.'s vader vervaardigde en uitgegeven vertaling van het N.T. (bekend geworden als de 'Voorhoeve-vertaling') aan de hand van de Griekse tekstuitgave van E. Nestle. In 1931 verscheen de derde editie, opnieuw op basis van een herziening door V. De tweede en derde druk verschenen bij de Zwolse drukkerij/uitgeverij La Rivière & Voorhoeve, opgericht en geleid door V.'s broer Anton. De eerste drie edities waren derhalve geheel een familieaangelegenheid. In 1966, resp. 1982 verschenen de vierde en vijfde editie van dit werk, inmiddels bekendstaand als de 'Telos-vertaling', bij uitgeverij Medema te Vaassen.
Als uitgever was V. eveneens betrokken bij de latere edities van de Oude en nieuwe zangen van S.M. van Woensel Kooy. Voorts was hij bekend om zijn zondagstoespraken en bijbellezingen in binnen- en buitenland, waarvan het aantal vermoedelijk in de duizenden loopt. Ook onderhield hij briefwisseling met theologen als J.H. Gunning J.Hzn. en literatoren als A. Verwey, F. Schurer en H.M. van Randwijk. Vooral als redacteur van het blad Timotheüs werd V. een bekende persoonlijkheid in orthodox-prot. Nederland en maakte hij zich een gedetailleerde kennis van die kringen eigen.
G e s c h r. : Bij de eigen uitgeverij in 's-Gravenhage verschenen: "Het darbisme en de kerk" van Dr. J. Lammerts aan de Schrift getoetst, 1906. - Onvereffenbare tegenstrijdigheden des Bijbels?: open brief aan Dr. J.H. Cerretsen, 1907. - Van de ingeving der Schrift, 1907. - Vergaderingen op grondslag van Mattheüs XVII.20, [ca. 1910]. - Het werk van Christus voor ons en het werk des Heiligen Geestes in ons. Open brief aan een vriendin, 1911. - Waarom wij aan den Bijbel als Gods Woord voorbijgaan, 1912. - Waarom wij aan den Bijbel als Gods Woord vasthouden, 1912. - "Heb ik tegen den Heiligen Geest gezondigd?", 1913. - Wat is zonde lot den dood?, 1913.
- De ingeving, 1913. - Zijn rijkdommen, 1916. - De Zoon des mensen en Zijn komst, 1917; 2e dr., 1928. - Geschikt voorden hemel: een lezing, 1918. - Het boek met zeven zegelen, 1918; 2e dr., 1932. - Er staat geschreven: een lezing, 1918. - Eén uit duizend: een lezing, 1919. - Onzichtbare machten, 1920. - In verdrukking, 1921. - Eenheid en gemeenschap, 1922. - Rust zoeken: een beschouwing over het boek Ruth, 1926. - De Bijbel een wonder Gods. [1926-1927]. - Christelijke ervaring: een beschouwing over den brief aan de Filippiërs, 1927. - Het heil des Heeren: beschouwing over het boek Jona, 1929. - Beslistheid: een lezing, 1929. - Christus - onze hoop: een beschouwing over den brief aan de Kolossers, 1930. - Bolsjewisme en evangelie. 1931. - De heele Bijbel voor de heele wereld, 11935-1936]. - De ware vrijheid: beschouwing over den brief van Jakobus, [ca. 1945]. - Het geloof behouden: beschouwing over den tweeden brief van Timotheüs, 1946. - De waarde van den bijbel, 1946. - Gij troost mij: beschouwing over de Klaagliederen van Jeremia, 1949. - Bereidt uw hart, bereidt uw huis, 1949. Voorts: Het zoogenaamd Darbisme, Baara 1916 (Kerk en Secte, 6/9). - Evangelisatie, Zwolle 1923. - In bijbelsche sfeer: Egypte en Palestina, Zwolle 1934.
Honderden artikelen, m.n. in Timotheüs en in Bode des Heils in Christus.
Hss.: correspondentie [UB Utrecht, UB UvA en Tresoar, Leeuwarden].
Lit: C. Houtman, Overige vertalingen. In: Wegwijs in bijbelvertalingen, o.r.v. J. van Bruggen, 's-Grav. 1981, 73- 76. - Dez., Het Nieuwe Testament van Voorhoeve (de Telos-vertaling). In: Spectrum van bijbelvertalingen, o.r.v. H.W. Hollander, Zoetermeer 1994, 112-116.
W.J. OUWENEEL
Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme

Gezin 1

Huwelijkspartner: Elizabeth van Oordt geb. 3 MEI 1877 overl. 21 OKT 1968
Huwelijk: 25 Sept 1902 Rotterdam
Kinderen:
  Johannes Hermanus Cornelis Voorhoeve Male geb. 5 Juni 1910