Aukjen Gerrits Sinia

Geslacht: Vrouw
Vader: Gerrit Jacobs Sinia
Moeder: Aukje Thomas Dijkstra
Geboren: 28 Jan 1816 Morra, Oostdongeradeel
Overleden: 26 Aug 1871 Ferwerd, Ferwerderadeel

Gezin 1

Huwelijkspartner: Ritske Clewits geb. 15 Aug 1812 overl. 11 Jan 1894
Huwelijk: 29 MEI 1835 Oostdongeradeel
Kinderen:
  Gerrit Ritskes Clewits Female geb. 8 Apr 1845 overl. 28 Feb 1907