Willem Jacques Waterman

Geslacht: Man
Vader: Maurits Waterman
Moeder: Virginie Pinkhof
Geboren: 12 Jan 1895 Arnhem
Religie: geen
Beroep: filiaalhouder
Aantekeningen: lid. Ned. Vegetariersbond
Na het behalen van het einddiploma H.B.S. in zijn geboortestad was W. gedurende korten tijd als assistent werkzaam op een assurantiekantoor te Rotterdam, waarna hij begin 1913 een aanstelling ontving op het kantoor van W. J. Stokvis' Kon. Fabr. v. Metaalwerken te Arnhem; daarna trad hij als vertegenwoordiger der fa. Stokvis op. In 1917 werd hij benoemd tot Directeur van het Filiaal te 's-Gravenhage, in het daarop volgend jaar ging hij over naar de N.V. Philips te Eindhoven, waar hij aanvankelijk als bureauchef, later als procuratiehouder werkzaam was en sedert 1929 Directeur der Verkoopafd. Nederland en Koloniën is. Hij is Commissaris van diverse vennootschappen, w.o. de Ned. Seintoestellen-fabriek te Hilversum; Voorzitter van verschillende vereenigingen, w.o. de Ver. v. Radio Fabrikanten en -Importeurs „Cebubera", de Ver. voor Behartiging van de Belangen van den Handel in Verlichtingsarmaturen „Befiaga", enz. Verder is hij lid van verschillende adviescommissies o.a. van Jaarbeurs en Kema. - Van zijn hand verschenen verschillende publicaties over Verkoopkunde, Reclame en Verlichting. - In den loop der jaren bezocht hij verschillende gebieden van Europa, Amerika en Afrika. Vrijwel al zijn vrijen tijd besteedt hij aan lezen, muziek (strijkkwartet, dirigeeren) en aan wandelen in de ongerepte natuur. Hij interesseert zich bijzonder voor de schilderkunst en heeft een. vrij uitgebreide verzameling oude en moderne schilderijen.
Hij woont 8 K.M. van Eindhoven op het Landgoed „Molenheide" te Mierlo.

Gezin 1

Huwelijkspartner: Elisabeth Marianna van der Zijl geb. 28 Dec 1889
Huwelijk: 3 Apr 1918 Den Haag
Scheiding: 19 OKT 1925 Den Bosch
Kinderen:
  Jenny Waterman Male geb. 9 MEI 1921
  Frank Waterman Male geb. 12 Juli 1919

Gezin 2

Huwelijkspartner: Adriana de Ruijter geb. 1887
Huwelijk: 2 Aug 1927 St. Giles, Londen, Engeland
Scheiding: 29 Dec 1931 Den Bosch

Gezin 3

Huwelijkspartner: Helena Brandina van Essen geb. 31 MEI 1905
Huwelijk: 20 Juli 1933 onbekend
Kinderen:
  Hanneke Waterman Male geb. 24 Feb 1935