Andries Sytses van Buuren

Geslacht: Man
Vader: Sytse Andries van Buuren
Moeder: Leeuwkjen Teunis Feenstra
Geboren: 19 Jan 1825 Vrouwenparochie
Overleden: 7 Feb 1905 Dronrijp

Gezin 1

Huwelijkspartner: Bregtje Jans Nijp geb. 29 Juli 1825 overl. 26 MEI 1907
Huwelijk: 19 MEI 1892 Menaldumadeel

Gezin 2

Huwelijkspartner: Leentje Sapes van der Woude geb. 9 MEI 1821 overl. 26 Jan 1892
Huwelijk: 31 MEI 1848 Menaldumadeel
Kinderen:
  Klaas van Buuren Male geb. 17 Jan 1859 overl. 6 MEI 1925