Pieter Blijenburg

Geslacht: Man
Vader: Jan Blijenburg
Moeder: Guurtje van Hesse
Geboren: 16 Feb 1896 Krommenie
Overleden: 19 Nov 1967
Religie: geen
Beroep: kantoorbediende
Aantekeningen: HMG 1240 vonnis 7 april 1916
dat hij te Amsterdam op den 6den Maart 1916 opzettelijk heeft nagelaten te voldoen aan de herhaalde orders van zijn meerdere in rang den reserve 2den luitenant der Artillerie C.J. de Gruijter die hem gelastte een pak militaire werkkleeding aan te trekken ten einde dienst te doen, en zulks uitdrukkelijk heeft geweigerd door op die orders te antwoorden: "Ik doe het niet", althans woorden van gelijke weigerende strekking.
gevangtijd 1 Den Haag 1916
Boekje Lod. van Mierop:
Krommenie, kantoorbediende
3 mrt 1916 geweigerd op grond van relig. levensbeschouwing te Amsterdam
Voorarrest Oranje-Nassau kazerne Amsterdam
4 aug op order van auditeur-mil. opgesloten in provoost Oranje-Nassaukazerne Amsterdam
Overgebracht naar Huis van Bewaring te Den Haag op xxx
8 sept 16 veroordeeld door krijgsraad Den Haag tot 5 mnd gevangenis en ontzegging voor 5 jaren. (met ingang van 2 aug 1916)
6 okt overgebracht van Huis van Bewaring naar strafgevangenis te Scheveningen No. 114. - Het moet daar zeer streng zijn. Zijn
ader schreef 6 nov 1916, dat hij het nu veel aangenamer heeft, werkzaam bij het boekbindersvak.
30 dec 1916 vrijgekomen. Hij schreef: lichamelijk noch geestelijk door de straf geschaad.
Plaats Bergeijk
Aankomstdatum 17-01-1923 Aankomstplaats Krommenie

Gezin 1

Huwelijkspartner: Jacoba Bierenbroodspot geb. 18 Juni 1897 overl. 14 Juli 1957
Huwelijk: 19 Dec 1936 Bergeijk
Kinderen:
  Frieda Blijenburg Male geb. 12 OKT 1937