Jeltje Roelofs Boorsma

Geslacht: Vrouw
Vader: Roelof Jacobs Boorsma
Moeder: Ybeltje Jelles
Geboren: 1809 Weidum

Gezin 1

Huwelijkspartner: Jolt Doekes Oostra geb. 1807 overl. 30 Dec 1874
Huwelijk: 9 MRT 1834 Baarderadeel
Kinderen:
  Jacob Jolts Oostra Female geb. 30 MRT 1844 overl. 30 Juni 1920
  Jochum Jolts Oostra Female geb. 27 Feb 1842 overl. 7 Juni 1881