Documenten

Voorpagina

 

Geen klein geloof, maar een grote sociale beweging
Verenigingen in de religieus-humanitaire stroming, waaronder de Nederlandse Vegetariërsbond (NVB), als sociale bewegingen in de periode van 1894 tot 1930
Scriptie Bachelor Geschiedenis van Sietske Wiersma

Houd je goed mijn jongen.
Dienstweigeraars en de dienstweigeringsbeweging tussen 1895-1923
Doctoraalscriptie van Peter Kluver

H.S. Salt - Het Humanitarianisme.

Dertig jaar streven naar rein leven.
De Rein Leven Beweging in Nederland (1901-1931)
Doctoraalscriptie van Leony van der Splinter

'De weg tot de kuisheid voert door de nuchterheid'
De Rein Leven Beweging In Nederland, 1901-1930
Scriptie M.O.-B. Geschiedenis van Annemiek de Groot

Rapport over de Enquête van den Nederlandsche Vegetariërs Bond 1922

'IJdelheid hoeft geen ondeugd te zijn'.
De Vereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding van Carin Schnitger

De religieus-humanitaire strooming door Alle Klaver

Broederschapsfederatie gids 1934

Het ontstaan der Theosofische Vereeniging in Nederland door H. P. A. Wierts van Coehoorn

De Blijde Wereld 1902 - 1915. Christen-socialisme ter discussie. Doctoraalscriptie Nieuwste Geschiedenis van Jaap Krikke

De diepere grondslag van het humanitaire onderwijs in Nederland door A.R. de Jong

De Theosophische Vereeniging in Nederland 1880 - 1930. Doctoraalscriptie Geschiedenis van Menno Gibbels

De nieuwere religieuze bewegingen in ons land door Sjoerd Hofstra

De strijd voor het vrouwenkiesrecht herdacht. door W. Wijnaendts Francken - Dyserinck

Gedenkboek. Nederlandsche Bond voor Vrouwenkiesrecht 1907 - 1917